MOBSAD ÜYELİK KOŞULLARI VE BAŞVURU

MOBSAD ÜYELİK KOŞULLARI

Fiil ehliyetine sahip bulunan, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Derneğimize üye olmayı hedefleyen gerçek ve tüzel kişilerin, ülkemiz ve üyelerimizin ulusal ve uluslararası platformlarda söz sahibi olmasını sağlamak, mobilya sektörünün güçlendirilmesine yönelik, sosyal, ekonomik, kültürel alanlarda birlikte hareket ederek sektörün sesi olmak için gayret göstermek ve bu harekete önderlik etmek, amaçları arasında olmalıdır.

Dernek yönetimine yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek tüzüğü ve dernek yönetim kurulu görüşleri doğrultusunda en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç “Üyeliğe Kabul Yazısıyla’’ başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen kişiler üyeliğe kabul edilir ve Derbis sistemine kaydedilir.

MOBSAD ÜYELİK BAŞVURUSU

Üyelik başvurusunda bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin, Mobsad Üyelik Başvuru Formunu, ve aşağıda detayları yazılı bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak  info@mobsad.com adresine mail göndermeleri, belge asıllarını ise dernek ofisimize ulaştırması beklenmektedir.

Şirket/Firma adına bir kişi üye olabilir. Seçilecek üyenin firmayı temsil etmesi ve yetkili olması gerekmektedir. Üyeliğin aktivasyonu için başvuru esnasında beklenen tüm şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Üyelik başvurusu esnasında sunulacak bilgi ve belgeler aşağıdaki gibidir:

1. Üyelik Başvuru Formu aslı
2. Firma tanıtım yazısı
3. Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
4. Vergi levhası fotokopisi
5. Yetki belgesi
6. İmza sirküleri fotokopisi
7. Şirket ana sözleşmesi fotokopisi
8. Nüfus Cüzdan fotokopisi
9. 2 Adet Vesikalık fotoğraf
10. KVKK Formu

2021 yılı Genel Kurul Toplantısı Kararları doğrultusunda, MOBSAD Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilen firma veya temsilcisinin, ilk girişte bir defaya mahsus olmak üzere üye giriş ücreti ve belirlenmiş olan yıllık üyelik aidatını kendisine bildirilecek dernek banka hesabına göndermesi gerekmektedir.