MOBİLYADA YEŞİL DÖNÜŞÜM ZAMANI

2023’te 25 milyar dolar üretimle; 10 milyar dolar ihracat hedefleyen mobilya sektörü, yeşil dönüşüme odaklandı

En önemli ihracat kalemlerinden birini mobilya sektörü oluşturuyor. Alanlarının, işyeri sayısı ve yarattığı istihdamı ile önemli bir sektör olmasına karşın ihracat içindeki payının sınırlı düzeyde kaldığına işaret eden Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, “Sektörün toplam ihracat içindeki payı 2021’de yüzde 4 olarak gerçekleşti. Mobilya sektörünün gelişmesi mobilya ihracatının gelişmesine bağlı. Türkiye’nin mobilya ihracatı 2001 yılında 192 milyon dolar olarak erçekleşirken, 2021 yılında önemli oranda artarak 4 milyar 788 milyon dolara ulaştı. 2020 içerisinde ticarete olumsuz etkileri önemli ölçüde hissedilen pandemi koşullarına rağmen 2020-2021 yılı mobilya ihracatı geçen senelere göre yüzde 23 oranında artış kaydetti” diye konuştu.

EN ÇOK ÜRÜN IRAK’A
İhracat verilerini de değerlendiren Gürcan, “2021 itibariyle ülkemizin en çok ihracat yapağı ülkeler sırasıyla Irak 555 milyon 319 bin dolar, Almanya 450 nıilyon 582 bin dolar ve ABD 331 milyon 793 bin dolar. Mobilya ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde 2021 yılından itibaren en büyük pazarın Irak olduğu görülüyor. Bu ülkeye ihracatımızda 2021 yılında bir önceki seneye göre %9,23 oranında bir yükseliş yaşanmış, 555 milyon 319 bin dolar seviyesinde ihracat gerçekleştirildi. Mobilya ihraç ettiğimiz diğer önemli pazarlar ise ABD, Fransa, İngiltere, İsrail ve Libya.

İhracatın istenilen düzeylere ulaşamamasında pandemi koşulları, komşu ve çevre ülkelerde yaşanan siyasi sorunlar kadar modern ve tasarım odaklı üretimin yeterince kullanılmayışı da önemli bir etken. Finansman sorunları, özellikle orta ve küçük ölçekli firmaların dış pazarlar konusunda bilgi eksikliği ise ihracatta karşılaşılan diğer önemli problemler” bilgilerini paylaştı.

ÖNEMLİ TÜKETİCİ KİTLESİ
2021 yılında ise mobilya ihracatının bir önceki yıla oranla yüzde 11 artarak 796 milyon dolar seviyesine kadar çıktığını anlatan Gürcan, ‘”Türkiye’nin mobilya ihracatı yaptığı ülkelerin başında AB ülkeleri ve Çin geliyor. 2021 yılı itibariyle en fazla ithalat yapılan ülke 224 milyon doları aşan Çin olup, Çin’i 102,5 milyon dolarlık , ithalatı ile İtalya takip ediyor. Mobilya ithalatımızda öne çıkan diğer ülkeler arasında Polonya, Almanya, Romanya ve Bulgaristan yer alıyor” dedi. Gürcan, dünyanın en büyük üreticisi ve ihracatçısı konumunda olan bu ülkelerin Türk pazrında kabul görmesinin, Türkiye’de de inovatif ve modern mobilya tüketebilecek geniş bir kesimin
varlığını ortaya koyduğuna işaret etti.

ABD PAZARI ODAKTA
Gürcan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “İthal ettiğimiz başlıca ürün
grupları; oturmaya mahsus mobilyaların aksam-parçalan, diğer ahşap mobilyalar, diğer metal mobilyalar, metal iskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus diğer mobilyalar, ahşap iskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus diğer mobilyalar, metal iskeletli içi doldurulmamış orumaya mahsus diğer mobilyalar şeklinde sıralanabilir. 2022 yılı için 5.5 milyar dolar ihracat yakalayacağız. ABD pazarı yoğunlaştığımız pazar.
Yine Avrupa ülkelerine kilogram başına yüksek katma değerli ihracat gerçekleştiriyoruz. Buralarda yoğunlaşmak istiyoruz. Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa, Hollanda ve İspanya AB’nin en büyük mobilya tüketicileri. Söz konusu ülkeler nüfus yapısı itibariyle dışa açık, çok fazla seyahat eden, çok kültürlü insanları ile de mobilya tüketiminde değişik kültürlerin özelliklerinden etkileniyor.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

MOBSAD 2024 YILI 8. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVET MEKTUBU

MOBİLYA SANAYİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ2024 YILI 8. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVET MEKTUBU Dernek Yönetim …