VİZYON VE MİSYON

MİSYONUMUZ
Bir bütün olarak Türk mobilya sektörünün ilerlemesine katkıda bulunmak, mevcut yapısal ve güncel sorunlar nedeniyle önemli bir temsil ve iletişim sorunu olan mobilyacıların sorunlarının sektörel platformlarda dile getirilmesine gayret göstermek, sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda bireysel, kurumsal ve kamusal olarak alınması gereken önlem ve uygulamaların tespitinde yol gösterici olmak, temsil ettiği zanaatkâr kökenli yüksek katma değerli mobilya üreticilerinin günün koşullarına uygun şartlarda katma değer üretmelerine devam etmesini sağlamak için gereken spesifik çabaları göstermek, imalatta verimliliği artırmaya yönelik her türlü teknolojik, ticari ve ekonomik araştırmalar yapılmasını sağlamak ve üyeleriyle paylaşmak, sürdürülebilir hizmet ve çevre standartlarını, üretim kalitesini, tasarımını desteklemek ve Türk mobilyasının bir marka olarak tüm dünyada tanınırlığı faaliyetlerinde bulunmaktır.

VİZYONUMUZ
Yıllardır farklı sektörlerin gölgesi altında kalmış mobilya sektörünün, devlet katında “pilot sektör” olarak desteklenen, sahip olduğu istihdam potansiyelini yapısal önlemlerle harekete geçiren sektörü ve üyelerini, ulusal ve uluslararası pazarda daha ileriye taşımaktır.

MOBSAD – Mobilya Sanayi İşadamları Derneği