KREDİ GARANTİ FONU LİMİT DEĞİŞİKLİĞİ

Sayın Üyelerimiz,

30.03.2020 tarih 31084 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29.03.2020 tarih ve 2325 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) sağladığı kefaletlerin bakiye tutarı 250 milyar TL’den 500 milyar TL’ye, KGF’nin kefalet limiti ise 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye yükseltilmiş ve bu yolla, COVİD-19 salgını nedeniyle zor durumda olan işletmelerin Hazine desteğiyle kredi kullanabilmelerinin önü açılmıştır.

Anılı karar ile hazine destekli kredi kefaleti kullananları tanımlayan “Yararlanıcı” başlığı altında yer alan “KOBİ tanımını haiz yararlanıcılar ile KOBİ tanımı dışında kalan diğer işletmeleri” ibaresi “Hazine destekli kredi kefaleti kullanan gerçek ve tüzel kişileri” olarak değiştirilmiş ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası da “Kredi Veren” olarak tanımlanmıştır.

Yatırım kredileri için anapara ödemesiz döneme ilişkin faizlerin tahakkuk ve tahsil edilmesi için öngörülen 1 yıllık süre, ihtiyaç duyulması halinde 1 ay uzatılacaktır.

Kefalet verilmiş kredilerin yeniden vadelendirilmesi veya yapılandırılması ve tanımlanan sürelerin aşılması durumunda, kararda tanımlanan azami sürelere en fazla 36 ay ilave edilebilecektir.

Söz konusu kararda, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasına, kredinin açılış tarihinden başlamak üzere bireysel ve işletme kredilerinde 96 ay, yatırım kredilerinde ise 156 ayı aşmamak üzere birden fazla yapılandırma yapabilme ve kredinin vadesini değiştirebilme yetkisi verilmiştir.

Her bir yararlanıcı için kefalet limiti, gerçek kişi yararlanıcılarda azami 100.000 TL, KOBİ tanımına haiz yararlanıcılarda azami 35 Milyon TL, KOBİ tanımı dışında kalan tüzel kişi yararlanıcılar için ise azami 250 Milyon TL olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecektir.

Kararda yer alan geçici maddeye görei kefalet limitleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar, KOBİ tanımını haiz yararlanıcılar için azami 50 Milyon TL, KOBİ tanımı dışında kalan tüzel kişi yararlanıcılar için ise azami 350 Milyon TL olarak uygulanacaktır.

Diğer geçici bir maddeye göre ise kredi garanti kurumları tarafından verilecek yeni kefaletlerde 31 Aralık’a kadar, kullanıcının vergi dairesine ve SGK’ya vadesi geçmiş borcunun olmaması, varsa bu borcun kefaletle sağlanan krediden, borcun % 20’sini aşmaması şartıyla öncelikli ödenmesi şartı aranmayacaktır.

Karar metnini PDF dosyası olarak indirmek için tıklayınız.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

MARLETH.CO ZİYARETİMİZ

Üye ziyaretleri programımız kapsamında, Yönetim Kurulu Toplantımız Marleth.co – Sn. Büşra Üstün’ün ev sahipliğinde bu …