KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu veri sorumluları için Veri Sorumluları Sicili’ne (VERBİS) kayıt zorunluluğu getirmektedir.

Buna göre, Veri Sorumluları Sicili, VERBİS’te tutulacaktır. VERBİS’e ise internet üzerinden kayıt yapılacak olup, tüm sicil işlemleri VERBİS üzerinden gerçekleştirilecektir.

Kurul’un 19/07/2018 tarih ve 2018/88 Sayılı Kararı gereğince; Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları,  en geç 31.12.2019 Tarihine kadar VERBİS’e kayıt yaptırmak zorundadır.

(Yıllık mali bilanço toplamı, Vergi Dairesine sunulan yıllık kurumlar vergisi beyanname ekinde yer alan bilançonun “aktif” ve “pasif” bölümündeki toplam rakamı ifade etmektedir.)

Yukarıda belirtilen sicile kayıt yaptırmayanlar hakkında cezai ve idari para cezası uygulanabilecek olup bu konuya hassasiyet gösterilmesi  gerekmektedir.

Buna göre;

  • Kişisel verilerin izinsiz bir biçimde işlenmesi, saklanması ve/veya yayılması halinde ise TCK Madde 135 ila Madde 140 hükümlerinde yer alan cezalar ve KVKK’ye uygun şekilde kişisel verileri silmeyen veya anonim hâle getirmeyenler (Şirket Yetkilileri) hakkında, TCK’nin 138’inci maddesine göre; 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası,
  • Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirilmemesi halinde; 5.000 TL’den 100.000 TL’ye kadar,
  • Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde;  15.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar,
  • Kurul tarafından verilen kararların yerine getirilmemesi halinde; 25.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar,
  • Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi halinde; 20.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar,

İdari para cezası öngörülmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İSTANBUL MOBİLYA FUARI 23-28 OCAK 2024

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Mos Fuarcılık A.Ş. iş birliği ve Mobilya Dernekleri Federasyonu …