VİZYON VE MİSYON

MİSYONUMUZ
Bir bütün olarak Türk mobilya sektörünün ilerlemesine katkıda bulunmak, mevcut yapısal ve güncel sorunlar nedeniyle önemli bir temsil ve iletişim sorunu olan mobilyacıların sorunlarının seslendirilmesine gayret göstermek, sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda bireysel, kurumsal ve kamusal olarak alınması gereken önlem-uygulamaların tespitinde yol gösterici olmak, temsil ettiği zanaatkâr kökenli yüksek katma değerli mobilya üreticilerinin günün koşullarına uygun şartlarda katma değer üretmelerine devam etmesini temin için gereken spesifik çabaları göstermek, mesleki eğitimin sektördeki önemini sürekli vurgulamak ve nitelikli ara eleman sorununun halli için çalışmak,

VİZYONUMUZ
Yıllardır farklı sektörlerin gölgesi altında kalmış mobilya sektörünün devlet katında “pilot sektör” olarak desteklenen, yapısal önlemlerle sahip olduğu istihdam potansiyelini harekete geçiren, ihracatta 2023 yılına kadar Dünya’da ilk beş arasına girip 7-8 milyar doları aşan, üretim kalitesi ve tasarımı ile bir marka olarak büyümesine çaba göstermektir.

Hedefimiz başta iç piyasamız olmak üzere ulaşabildiğimiz her yerde oluşturmaya çalıştığımız farkındalığı “mobilyanın hayatımızdaki yerinin farkında mısınız?” diyerek sürekli canlı tutmaktır.

Tüm bu misyon, vizyon ve hedeflerimiz için çalışırken bugüne değin olduğu gibi mesleki ve sosyal sorumluluğumuzun bilincinde hareket etmeye devam etmek ana prensibimizdir.

MOBSAD – Mobilya Sanayi İşadamları Derneği