BAŞKANIN MESAJI

Mobsad – Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği’nin dördüncü Yönetim Kurulu Başkan V. olarak geride kalan on yılda geldiğimiz noktaya ulaşmamızda katkısı olan başta ikişer dönem sorumluluk alan Nuri Gürcan ve Engin Küçük ile onları takip eden Adnan Bostan ile kendilerinin başkanlık dönemlerinde görev alan tüm yönetim, denetim, disiplin ve danışma kurulları ve elbette tüm üyelerimize teşekkür etmek istiyorum. Ülkemizin medar-ı iftiharı olan mobilya sektörünün güzide mesleki STK örneklerinden biri olan Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu adına sizlere seslenmenin mutluluğunu yaşıyorum.

Altıncı dönem Yönetim Kurulu olarak hedefimizi geldiğimiz noktanın üzerine taşıyıp katma değer üreten bir STK olmaya devam etmek olarak koyduk.

Türkiye’nin seksenli yıllar ve doksanlardaki dinamizminden gereğince pay alamayan mobilya sektörü yeni binyılla birlikte yeni bir evreye girdi. Özellikle 2005’ten sonra güçlenen ihracat hacmi sektörü adeta evrimleştirdi. Bu döneme kadar istisnai örnekleri kenara bırakırsak -yabancı ve eleştirel “göz” den mahrum firmalar kendi ölçeğinde en kaliteliyi münferiden üretme gayretindeyken artık standartlaşma, seri üretim, çevreye duyarlılık, insan sağlığı, ergonomi, estetik, kalite ve nihayetinde tasarımı birlikte isteyen bir pazarla karşı karşıya kaldılar. İnanılmaz bir dönüşüm gösteren mobilya sektörü artık Dünya’nın her yerinde kabul gören kalite-estetik-maliyet süzgecinden tasarımdaki başarıyla daha kolay geçiyor.

Son on yılda sürekli büyüyüp güçlenen mobilya sektörü hem firmaları hem de çalışanlarını dünya standartlarına taşımaya başladı. Başta İstanbul olmak üzere İnegöl, Kayseri, İzmir, Ankara gibi bölgelerde başarı ile üretilen mobilya yavaş yavaş kimlik kazanmaya başladı. Uzun yıllar boyu özellikle İtalyan tarzı ile Alman, İngiliz ve Fransız ekollerini takip eden Türk mobilyacısı bir süredir kendi Ar-Ge süreçlerine yoğunlaştı. Neticesinde ise tasarım anlamında Dünya’da kendine yer bulmaya başlayan, bu sayede trend belirleyen ülkelerden biri olarak temayüz eder olduk.

Kısa bir özetle sektörümüz hakkında değerlendirme yapacak olursak; 2016 yılı üretim hacmi, ihracat, istihdam ve yeni pazarların değerlendirilmesi açısından son on yılın en iyisi olan bir önceki yılın tekrarı düzeyinde . Ancak MOBSAD başta sektörün önde gelen pek çok kurum ve kuruluş sektörün potansiyeli ile hedefleri göz önüne alındığında bulunulan yerin hiçte yeterli olmadığını teyit etmektedir. 2017 yılı yolumuzda önemli bir kilometre taşı olacak ve artık 2018 yılını 3 milyar dolar ihracatı rahatlıkla yaparız diye karşılayacak özgüveni bize getirecektir. Şu anda ihracat sıralamasında Dünya’da ilk 12 ülke içine girerken 2023 yılı için hedefin ilk beş arasında yer almak olduğu akıldan çıkartılmamalıdır. Zira bölgesinde bir çekim merkezi olan Türkiye’nin tasarım üreten, trend belirleyen sektörü mobilya daha azını hak etmiyor.

Bu süreçte üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olan MOBSAD – Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği zanaatkâr ağırlıklı, üst kalite, butik-kupon üretim yapan tasarım odaklı çalışan KOBİ standartlarını haiz firmalardan oluşmaktadır. Üye firmaların haricinde bu şartları taşıyan özellikle de KOBİ olarak iş yapıp ayakta kalmaya çalışan binlerce firmayı temsil ettiğini düşününce MOBSAD zımni olarak toplam istihdam ve işletme sayısı bakımından çok önemli bir kısmını temsil etmektedir. Ancak bundan önemlisi bu üretken kitlenin hızlı üretim mobilya firmalarının büyüklüğüne asla ulaşamayacak olsalar bile sıkıntılarını dile getirip sorunlarına çözüm arayan ortak bir platform haline gelmesi MOBSAD’ı kayda değer bir mesleki STK olarak öne çıkarmaktadır.

MOBSAD, ülkemizin en önemli sektörü olma potansiyelini barındıran mobilya sektörünün gücünü ortaya çıkartmayı ve Türk mobilya sektörünün önünde bakir bir alan olarak duran dünya mobilya pazarının kapılarını sonuna kadar Türk mobilyacılarına açmayı hedeflemektedir. MOBSAD, bugüne kadar tekstil ve otomotiv gibi sektörlerin gerisinde kalan mobilya sektörünü, Türk ekonomisinin parlayan yıldızına dönüştürmek; küçük ve orta ölçekli işletmelerin bir araya getirerek ihracat, pazarlama, tasarım ve Ar-Ge çalışmaları konusunda önemli bir güç birliği oluşturmak ve Türk mobilya sektörünün artık uluslararası pazarlarda gerçek bir ‘marka’ haline getirmek için yola çıkmıştır.

Bir mesleki STK’nın yaptığı genel faaliyetlerin dışında MOBSAD işe üyelerini yani kendi işlerinin patronlarını eğiterek başladı. Ticaret ve iş hukukundan, dış ticarete, markalaşmadan devlet desteklerine kadar pek çok konuda alanında uzman kuruluşların desteği ile gerçekleştirdiği MOBSAD AKADEMİ çalışmaları ile müthiş bir farkındalık yarattı. Bunun yanı sıra sosyal sorumluluğunun bilinci ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özürlüler Merkezi, Çıraklık Eğitim Merkezi ve İSMEK’le ortaklaşa yürütülen gençlere ve özürlülere meslek edindirme kurslarımız üyelerimizin büyük desteğiyle yürütülüyor.

Yedi yıldır, önce bir iç yayın olarak yola çıkan hemen ardından da bayi satışı ile ulusal dağıtıma ulaşan ev ve yaşam tarzı dergimiz MLive ile Türkiye’de üretilen zanaatkâr elinden çıkma yüksek katma değerli mobilya geleneğini anlatmaya devam edeceğiz.
Üyelerinin belirli ticari iş ve işlemlere daha kolay girişini sağlamaya gayret eden MOBSAD’ın onbir yıldır olduğu gibi bu yılda IMOB 2017 İstanbul Mobilya Fuarı’nda 5 numaralı salonu üyelerine tahsis ederek nam-ı diğer “MOBSAD SALONU”nda zanaatkar-tasarımcı kimlikle mücadele etmesi dikkate değerdir. Türkiye’de ilk kez MOBSAD City projesiyle bir fuar standının ötesine geçilmiş ve yaşayan, ruhu olan bir etkileşim mekânı oluşturulmuştur. Ayrıca İtalya ve Almanya başta olmak üzere mobilyaya yön veren ülke fuarlarını toplu katılım ve ziyaretlerle profesyonel gözlerle değerlendirme fırsatını üyelerine sunmaktadır.

MOBSAD üyesi ve Başkan Yardımcısı olduğu iki federasyon olan MOSFED ve EVFED ile sadece dar anlamda üyelerine hizmet veren bir dernek olmaktan çıkmıştır. Artık geniş anlamda mobilya sektörü ile ev ve mutfak eşyalarını da kapsayacak şekilde ülkemiz için daha yoğun olarak çalışmaya başlamıştır. Yaptığımız tüm etkinliklerde öne çıkardığımız MOBSAD’ın kuruluş ve yaşam felsefesini açıklamakta olan sloganımız ile sizleri düşünmeye davet ediyorum “Mobilyanın hayatımızdaki yerinin farkında mısınız?”